وبسایت شخصی محمدرضا عادل خانی

بیوگرافی

محمدرضا عادل خانی

متولد تهران 29 خرداد 1372
بزرگ شده منطقه 17
اصالت: روستای آمره - استان قم
 پس از اخذ گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی در رشته ریاضی-فیزیک در خردادماه 1390 از دبیرستان نمونه دولتی ملاصدرا از بهمن 1391 . در رشته کارشناسی فیزیک نظری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی پذیرفته شد و به استخدام آموزش و پرورش شهر تهران در آمد و در مهر 1397 در مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزک ماده چگال دانشگاه شهید بهشتی مجددا به تحصیل پرداخت
از اردیبهشت ماه 1397 به عنوان سرپرست کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش منطقه 18 تهران منصوب شد و از مهر ماه 1397 تا آبان 1399 در سمت کارشناس مسؤول سنجش در آن واحد به فعالیت پرداخت سپس از آبان 1399  به سمت کارشناس مسؤول امور فناوری و سیستم های مکانیزی سنجش و آموزش اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران منصوب شد